management engineer

management engineer
gamybos organizavimo inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris atlieka tyrimus ir pataria gamybos būdų organizavimo, prekybos ir administravimo klausimais. Jis parengia ir organizuoja darbo laiko apskaitos tyrimus, prižiūri jų rezultatų panaudojimą, teikia rekomendacijas dėl darbo našumo padidinimo. Siūlo metodus, skatinančius veiksmingą, patikimą ir ekonomišką personalo darbo, medžiagų ir įrangos naudojimą. atitikmenys: angl. industrial efficiency engineer; industrial engineer; management engineer; organization engineer; production engineer pranc. ingénieur en organisation, m; ingénieur-conseil en organisation, m

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • management engineer — noun : industrial engineer * * * management engineer, = industrial engineer. (Cf. ↑industrial engineer) –management engineering …   Useful english dictionary

  • forest management engineer — miškų ūkio inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris rūpinasi kokybišku sodmenų auginimu, taiko ekologijos žinias, reikalingas miškui atkurti, veisti ir auginti, saugo ir plėtoja biologinę miško įvairovę, palaiko jo… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • land management engineer — žemėtvarkos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris atlieka geodezijos, kartografijos ir žemės kadastro tvarkybos darbus, rengia žemėtvarkos schemas ir planus, teikia paslaugas žemės teisės ir administravimo,… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • management engineering — noun : industrial engineering * * * management engineer, = industrial engineer. (Cf. ↑industrial engineer) –management engineering …   Useful english dictionary

  • Management consulting — indicates both the industry and practice of helping organizations improve their performance primarily through the analysis of existing organizational problems and development of plans for improvement. Organizations hire the services of management …   Wikipedia

  • engineer - engine driver — ◊ engineer An engineer is a skilled person who uses scientific knowledge to design and construct machinery, electrical devices, or roads and bridges. ...a brilliant young mining engineer. He trained as an engineer and worked in industry and… …   Useful english dictionary

  • Engineer — For other uses, see Engineer (disambiguation). Engineer Conference of Engineers at the Menai Straits Preparatory to Floating one of the T …   Wikipedia

  • Engineer Officer (Royal Navy) — An Engineer Officer is one type of officer in the British Royal Navy. There are also Warfare Officers and Logistics Officers (formerly called Supply Officers) supported by additional branches such as Medical or Dental Officers, or the Chaplaincy… …   Wikipedia

  • Management accounting — Accountancy Key concepts Accountant · Accounting period · Bookkeeping · Cash and accrual basis · Cash flow management · Chart of accounts  …   Wikipedia

  • Construction management — A two level retail store under construction in Canada (2011). Construction Project Management is the overall planning, coordination and control of a project from inception to completion aimed at meeting a client’s requirements in order to produce …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”